Wpłać 1 %

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, dlatego możesz przekazać nam 1% podatku dochodowego.

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Ścieżka serca”, nasz nr KRS

Dziękujemy za 1%!