Kurs „Wychowanie Do Szczęścia”

Stowarzyszenie „Ścieżka serca” prowadzi dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół średnich we Wrocławiu. Zajęcia noszą tytuł „Wychowanie do szczęścia – lekcje obsługi własnej psychiki” i dotyczą poszerzenia kompetencji psychologicznych takich, jak radzenie sobie ze stresem, umiejętne obchodzenie się z emocjami, radzenie sobie w trudnych sytuacjach życiowych, miłość i szacunek do samego siebie, sztuka przebaczania itd. Program zajęć w dużej mierze bazuje na książce „Tam, gdzie nie latają szerszenie – poradnik wielowymiarowego myślenia”.

Program „Wychowanie do szczęścia” jest niemedyczną formą pomocy w środowisku dziecka, jakim jest szkoła. Jest on niezbędny tak samo jak i kursy pierwszej pomocy, również z tego względu, że w ostatnim czasie w zatrważającym tempie wzrasta liczba młodych osób z depresją i problemami psychicznymi. Informuje o tym m. in. „Dziennik” na swoim portalu internetowym:
http://zdrowie.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/570014,liczba-dzieci-z-problemami-psychicznymi-ros nie-w-zastraszajacym-tempie.html

Eksperci przy resorcie zdrowia rozpoczęli prace nad planem ratunkowym, który być może zacznie działać za jakiś czas. Jednak nasze stowarzyszenie już teraz oferuje konkretną pomoc w postaci zajęć pt. „Wychowanie do szczęścia”.  Mają one formę warsztatową, czyli zawierają zarówno wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną.