Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, poradniczej, naukowo-badawczej i artystycznej, zwłaszcza w zakresie inicjowania i wspierania przedsięwzięć, służących podnoszeniu świadomości, poczucia wolności oraz rozwojowi kompetencji osobistych i realizacji własnego potencjału, w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych wysoko wrażliwych, uzdolnionych, mających trudności z przystosowaniem społecznym, udzielanie im wsparcia i pomocy psychologicznej.